Nemovitostní
fond na vaší
straně

Chytrý investiční fond s rezidenčními nemovitostmi

Illustrative image of Luxury Apartmans.

Nechte svoje investice skutečně vydělávat

Zisk je definován situací, kdy prodáte a vyberete na nájemném více, než kolik jste investovali. Ne situací, kdy neustále nahrazujete jeden znalecký posudek dalším. Fond není skladištěm nemovitostí, které už nikdo nechce, a je zaměřen především na jejich střednědobou držbu, aby bylo investorům na nezpochybnitelném součtu ukázáno, jak je jejich majetek spravován.

Strategie fondu

Nákup

Nemovitosti se nakupují na základě standardní obchodní transakce. Tedy žádný nákup od spřízněné osoby. Fond se cenu během jednání snaží stlačit tak nízko, jak je to možné. Není zde ničího zájmu na tom, aby cena, kterou fond zaplatí, byla vysoká.

Icon of arrow showing next step.

Prodej

Výstup z investice vyhledává fond tak rychle, jak rychle je to možné pro realizaci zisku. Cílem zde není zamilovat se do cihel, ale generovat klientům zisk. Nikoliv tvořit na fotkách dobře vypadající sbírku.

Icon of arrow showing next step.

Práce

Bez práce nejsou koláče. Nemovitost je potřeba obsadit kvalitními nájemníky, uvést do co nejlepšího stavebně technického stavu a dobře zafinancovat. Zisk je třeba si odmakat. Na spekulace není prostor.

Icon of arrow showing next step.

Držba

Období držby není třeba zbytečně natahovat. Fond drží nemovitost po tak dlouhou dobu, po kterou je s nemovitostí pracováno, aby měla větší hodnotu. Během této doby je inkasováno nájemné a do nemovitosti fondem dále investováno. 

Na jaké zhodnocení cílíme?

Když fond rozhoduje o vstupu do investiční pozice, tak cílem je dosáhnout maximálního zhodnocení pro jeho investory minimálně v úrovni 5 % ročně.

Aby fond takového zhodnocení mohl dosáhnout, tak s ohledem na náklady musí cílit na vyšší zhodnocení. Výnos fondu je nezpochybnitelný a pochopí ho každý. Vychází z prostého rozdílu mezi finančními částkami, které obdržel a které investoval. 

Vývoj průměrné ceny za metr čtvereční bytu v novostavbě v Praze

Chytře, realisticky a transparentně

Investice pod kontrolou

Výsledky fond reportuje dlouhodobě na základě skutečných peněžních toků, které jsou spojené s nákupem, držbou, rozvojem a prodejem majetku fondu.

Odejít můžete kdykoliv

Peníze máte k dispozici. Když se rozhodnete odejít, lze peníze vybrat. Jde to jednoduše, online a bez poplatku. Výpovědní lhůta je 60 dnů ode dne ocenění.

Neustálá optimalizace

Ve fondu je s prodejem každé investice do nemovitosti počítáno. Investiční horizont se pohybuje v rozmezí 3-5 let pro každou investiční pozici. Cíl je vždy jasný: dobře nakoupit, maximálně zhodnotit, výhodně prodat.

Cílem je vydělat společně

Za fondem nestojí žádná realitní skupina, která chce do fondu svůj majetek prodat. Nemovitosti se nakupují od různých subjektů a vždy s cílem pořídit je s co nejnižší kupní cenou. 

nakoupit chytře

U každé transakce se provádí detailní analýza ekonomiky a likvidity nemovitosti, případně i detailní kreditní analýza nájemníků. Technicky se prověřuje nemovitost pomocí stavebních inženýrů a zároveň provádí i legální prověrka nemovitostí.

Zkušenost říká, že jediné období, kdy se nevyplatí investovat do nemovitostí, je „později“.

Richard Procházka
Portrétová fotografie Richarda Procházky - Zakladatele Fondu.

Novinky

Chcete více informací?

Oficiální název fondu Future X1.