Oficiální název fondu Future X1.

KDO JSME

Znalci trhu, kteří svou sebejistotu opírají o dlouholetou praxi. Precizní analýza a progresivní přístup jsou stěžejními body naší práce.

tým FX investment

Richard

Procházka

Ředitel strategie
Portrét Richard Procházka - Partner fondu.

Richard má na starosti technické řízení a strategii.

Ve finančním sektoru (bankovnictví, pojišťovnictví), kde zastával vedoucí pozice v řízení distribučních cest, se pohybuje více než 20 let. Zabýval se především financováním projektů, řízením rozvoje a správy distribučních cest vč. alternativních projektů na bázi on-line prodejů. V bankovnictví se také zabýval finančními analýzami a vytvářením nových portfolií pro klienty.

rprochazka@futurex1.cz

Ondřej

Záruba

Investiční řEDITEL
Portrét Ondřeje Záruby - Investičního manažera fondu

Ondřej vytváří investiční strategii a analýzy.

Ekonom, analytik a majitel společnosti Comsense analytics s.r.o., který na finančním trhu působí od roku 2005. Kromě analýz dluhopisového trhu se Ondřej primárně zaměřuje na nemovitostní trh, zdravotnictví a energetiku. Má zkušenosti s analytickou prací pro privátní kapitál. Ročně se spolupodílí na transakcích přesahujících několik miliard korun.

ozaruba@futurex1.cz

Jan

Šovar

advokát ve FINREG PARTNERS
Jan Šovar - advokát ve Finger Partners.

FINREG PARTNERS je náš právní poradce se zaměřením na finanční služby, FinTech a investiční fondy.

Jan dříve působil v jedné z největších českých advokátních kanceláří Kocián Šolc Balaštík, v Paříži v předchůdci dnešního orgánu ESMA, či v investiční bance Deutsche Bank v Londýně. Řadu let také působil v čele legislativy kapitálového trhu na Ministerstvu financí, kde se pod jeho vedením zpracovávala klíčová legislativa v oblasti kapitálového trhu.

Tereza

Pokorná

Analytik
Portrét Terezy Pokorné - Analytičky fondu.

Tereza má na starosti analýzy a průzkum trhu.

Analytik a specialista na research v oblasti real estate a developmentu. Kariéru začínala jako interní analytik v bance ČSOB. Načež pracovala jako analytik pro developerské společnosti v Praze. V současné době působí jako vedoucí úseku nemovitostních analýz ve společnosti Comsense analytics s.r.o., kde se věnuje analýzám developerských projektů, rezidenčním průzkumům cen a business analýzám v oblasti rezidenčního developmentu.

tpokorna@futurex1.cz

Novinky

Future X investment community Fund („Fond“) je fond založený podle práva Lichtenštejnska obhospodařovaný  lichtenštejnským správcem fondů společností CAIAC Fund Management AG („CAIAC“). Společnost CAIAC v rámci obhospodařování Fondu provádí veškerá investiční rozhodnutí. Distribuce investic do Fondu je v České republice prováděna prostřednictvím obchodníků s cennými papíry - Conseq Investment Management, a.s. a Cyrrus, a.s.

V případě zájmu o investice do fondu se musíte obrátit na příslušného obchodníka s cennými papíry nebo investičního zprostředkovatele. Společnost FX investment s.r.o. může pouze předat váš kontakt jako zájemce o investici do fondu takovému obchodníkovi s cennými papíry nebo investičnímu zprostředkovateli, není však oprávněna poskytovat investiční služby, ani investice do fondu nabízet, například s vámi probrat výhody či nevýhody vaší investice.

Oficiální název fondu Future X1.

Chcete více informací?