Oficiální název fondu Future X1.
30. září 2022

Měsíční zpráva pro investory fondu - Červenec a Srpen 2022

Vážení investoři,

dovolte nám tentokrát se připomenout po dvou měsících činnosti našeho fondu, kdy naši pravidelnou zprávu sestavujeme dohromady za oba prázdninové měsíce červenec i srpen naráz.

Naše portfolio

Náš fond v průběhu prázdninových měsíců a prvních dvou týdnů v září dokončil své v druhém kvartále zahájené akvizice. Konkrétně jsme pak dokončili akvizice bytů v projektu Terasy Plzeňská, dvou bytů v projektu Rezidence u Rokytky a tří bytů v projektu Byty Limuzská. Celkem v těchto třech projektech fond získal do svého vlastnictví 7 dokončených bytů v hodnotě přibližně 73 milionů korun. Dispozičně se jedná o 2 byty 2KK a 5 bytů 3KK. Když přepočteme pořizovací náklady našeho fondu na akvizice těchto bytů, tak dojdeme k velice atraktivní cenovce 98 507 Kč za ČPP přepočtené plochy, což je cena nižší, než za kterou se v loňském roce na trhu nabízely byty v panelových domech v Praze. Tedy z našeho pohledu je to velice atraktivní pořizovací hodnota nových bytů v Praze.

Aktuálně má náš fond stále ještě otevřenou akvizici celkem 16 bytů v projektu Arcus City. Znalecký posudek z doby uzavření SOSBK cení tyto byty na hodnotu celkem 132,9 milionu korun. Naše pořizovací náklady jsou 126 milionů vč. všech vedlejších akvizičních nákladů. Průměrná pořizovací cena bytů v tomto projektu je pro náš fond 108 926 Kč za ČPP přepočtené plochy, což vzhledem k tomu, že se jedná o byty v nadstandardní kvalitě developera UBM, rovněž považujeme za velmi dobrou akviziční cenu. Nabytí těchto bytů do našeho vlastnictví je očekáváno na konci prvního pololetí příštího roku.

 

Dokončením akvizice Arcus City by se naše portfolio jednotek v bytových domech mělo zastavit na počtu 29 o hodnotě více než 284 milionů korun. Tyto akvizice jsme dosud financovali výhradně z vlastních zdrojů podílníků našeho fondu bez finanční páky.

Strategie fondu

Aktuálně náš fond prochází řízením o změně statutu našeho fondu, jejímž cílem je primárně snížit minimální expozici hotovosti na straně našeho fondu z hodnoty 20 % na 10 % fondového kapitálu. Změna by měla být platná na přelomu září a října letošního roku. To nám umožní investovat do nemovitostí větší část fondového kapitálu než dosud. 20 % hotovostní polštář v našem případě vyplňovala kombinace termínovaných bankovních vkladů a českých státních dluhopisů se splatností mezi 1 a 2 roky. Po změně statutu bude možné, aby fond investoval do projektů až 90 % svého fondového kapitálu. Vzhledem k tomu, jaký typ aktiv náš fond aktuálně drží, v tom nespatřujeme ani v nejmenším riziko pro investory, protože o absolutně drtivé části našeho nemovitostního portfolia lze konstatovat, že je velmi dobře likvidní. Ostatně z celkového počtu 29 jednotek, do kterých jsme investovali, je nejhodnotnější jednotka o hodnotě přibližně 15 milionů korun, což představuje méně než 5,5 % našeho portfolia. Převážná většina jednotek pak má hodnotu menší než 10 milionů korun, tedy potenciálních kupců pro naše jednotky jsou tisíce, zatímco u prodeje velkých komerčních nemovitostí je to výrazně menší počet potenciálních zájemců. Navíc samotný prodej bytové jednotky trvá podstatně kratší dobu než velké komerční nemovitosti. Pokud by se tedy náš fond dostal pod cashflow tlak, například z důvodu, že by naši investoři chtěli vybrat prostředky dříve, tak je pro nás relativně bezproblémové část portfolia odprodat. Nicméně našim investorům intenzivně vysvětlujeme, že investice do našeho fondu dává smysl na přibližně 5letém investičním horizontu, protože přibližně na tomto časovém úseku chceme realizovat exit našeho portfolia.

Exit zůstává pevnou součástí naší investiční strategie. Nadále platí, že nechceme být věčným lovištěm pro nemovitosti a projekty, které nikdo nechce. A chlácholit donekonečna naše investory novými a novými znaleckými posudky. V tomto směru stále říkáme, že „zajíci se sčítají po honu“. Tedy v momentě, kdy ukážeme, že umíme nemovitosti z našeho portfolia prodat za cenu minimálně takovou, jakou říkáme, že mají hodnotu. To je elementární pro získání dlouhodobé důvěryhodnosti našeho fondu. Víme, že tuto ambici řada fondu na českém trhu nemá, protože se smířily s tím, že hrají roli odkladiště pro různé realitní skupiny. My ale nepracujeme pro žádnou realitní skupinu, ale pracujeme pro vás. Pro naše investory. Hodláme vám nadále transparentně ukazovat, jak s vašimi prostředky nakládáme a hodláme maximalizovat váš zisk na dlouhodobém časovém horizontu přes reálné tržní transakce.

Připravujeme

V současné době připravujeme dva typy dalších akvizic. Jejich časové zařazení do našeho portfolia se bude odvíjet především od dvou faktorů. Jedním faktorem je bezesporu tempo přítoku kapitálu do našeho fondu. A druhým faktorem je vývoj na českých úrokových sazeb. V tuto chvíli máme na stole akvizici průmyslového areálu s energetickým provozem vyrábějícím elektřinu. Pokud bychom tuto akvizici udělali, tak jí budeme realizovat do nově vzniklé entity, která bude reprezentovat naše energetická aktiva. Druhou zvažovanou akvizicí je další soubor nových bytů v Praze.

Zároveň máme v úmyslu reorganizovat naše portfolio v rámci společností spadajících pod náš fond. Do samostatné společnosti budeme směřovat portfolio bytů v projektu Arcus City. Ostatní dosud vlastněné byty ponecháme pod stávající entitou Future X Alpha. Pro další nové akvizice budeme zakládat další SPV. Důvody jsou převážně regulatorní pro toto členění, protože z pohledu regulace se na každou společnost nahlíží jako na samostatný projekt, ačkoliv uvnitř každé společnosti mohou být různé nemovitosti z různých projektů.

V posledních týdnech se náš fond otevřel i možnostem pravidelného investování, čehož začíná postupně využívat relativně velká skupina investorů. Tito investoři budují velmi stabilní základ stabilního přítoku nového kapitálu do našeho fondu, což je pro řízení našeho cashflow velmi užitečné. Rovněž postupně začínáme obsazovat naše dokončené byty nájemníky. Aktuálně z 8 jednotek připravených k nájmu máme již jen 2 jednotky volné. Další 4 byty budou připraveny k nájmu v průběhu 1-2 měsíců.

Z hlediska vývoje na realitním trhu sledujeme, že výraznějšímu poklesu cen nových bytů brání zejména omezení nabídky na straně developerů. Řada developerů ví, že nechce v současné chvíli pouštět na trh větší množství bytů k prodeji, protože doba nepřeje retailovému financování v podobě hypoték. Ti developeři, kteří cílí na klienty, jenž financují své akvizice nemovitostí hypotékami, se snaží své projekty odkládat na dobu pro financování příznivější. Na druhou stranu řada developerů výstavbu již započala těsně před radikálním zvyšováním úrokových sazeb a ti jsou nyní pod největším tlakem. A právě u těchto developerů my se aktuálně porozhlížíme po akvizicích a lze u nich dosáhnout atraktivních podmínek.

Přehled nemovitostního portfolia

Počet nemovitostí, do kterých investujeme, se za měsíce červenec a srpen nezměnil proti červnu. K 16.9. ovšem přešlo celkem 5 bytů vlastnické právo ve prospěch našeho fondu. Konkrétně 2 byty v projektu Terasy Plzeňská a 3 byty v projektu Byty Limuzská. Byty v projektu Rezidence u Rokytky přešly do našeho vlastnictví už v červnu.

Průměrná pořizovací cena přepočtené bytové plochy v našem portfoliu je aktuálně 105 tisíc korun za m2.    

Základní informace o projektech a lokalitách

Braník Residences

Adresa: Nad lomem, Praha 4 Braník

Developer: Property & Invest Praha s.r.o.

Rok kolaudace: 2021

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (srpen 2022): 7,48 %

Vlastněné jednotky: 2x 2KK + 2x podzemní parking + 2x sklep

Projekt je situován ve vilové čtvrti nedaleko vyhlídky Dobeška v blízkosti Vltavy. Projekt navzdory soukromí, které poskytuje, má dobrou dopravní dostupnost autem i MHD. V jeho okolí se nacházejí Žluté lázně a Plavecký stadion Podolí.

Braník Residences

Neugraf

Adresa: Grafická, Praha 5

Developer: Grafická 1 s.r.o. (Crestyl+UBM)

Rok kolaudace: 2021

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (srpen 2022): 20,06 %

Vlastněné jednotky: 3x 3KK + 3x podzemní parking + 3x sklep + 1x komerční prostor

Developerský projekt se nachází v blízkosti parku Sacré Coeur a obchodního centra Nový Smíchov. Od frekventované komunikace Plzeňská ho dělí moderní kancelářská budova Smíchoff. Neugraf je projektem, který ocení zejména ti obyvatelé, kteří chtějí žít v centru Prahy na dosah svého zaměstnání a kulturních příležitostí, které centrum nabízí. Projekt je vyhotoven ve velmi nadstandardním technickém provedení a nabízí obyvatelům jako významnou přidanou hodnotu krásný výhled na centrum Prahy. Projekt má vlastní recepci, wellness, společný dvůr pro obyvatele domu, střešní zelenou terasu a kavárnu.

Neugraf

Arcus City

Adresa: Poncarova, Praha 5

Developer: UBM Stodůlky 1 s.r.o. (UBM)

Rok kolaudace: 2023

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (srpen 2022): 46,77 %

Jednotky pod SOSBK: 11x 2KK, 5x 3KK + 10x podzemní parking, 3x venkovní parking + 16x sklep

Významný urbanistický projekt nové čtvrti Arcus City se nachází v blízkosti stanice metra Stodůlky a má tedy vynikající dopravní dostupnost MHD. Projekt je určen primárně těm obyvatelům, kteří chtějí žít sice v Praze, ale zároveň preferují klid. Je tedy daleko více vhodný jako projekt například pro rodiny s dětmi ve srovnání s projektem Neugraf, který ocení spíše lidé bez dětí. I v tomto případě bude projekt vyhotoven ve velmi solidních standardech technického provedení. Vzhledem k tomu, že jsme v tomto projektu koupili 16 bytů a že byty budou dokončeny až v roce 2023, tak se nám podařilo dosáhnout velmi příznivé průměrné kupní ceny za m2 v úrovni 108 926 Kč. Očekáváme velmi výrazný nárůst hodnoty těchto bytů bezprostředně po kolaudaci, která bude v druhé polovině roku 2023.

Arcus City

Terasy Plzeňská

Adresa: Plzeňská, Praha 5

Developer: Real Estate Invest Development, s.r.o. (UNISTAV CONSTRUCTION)

Rok kolaudace: duben 2022

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (srpen 2022): 9,02 %

Vlastněné jednotky: 1x 3KK, 1x 3KK atelier, 1x podzemní parking, 2x venkovní parking, 3x sklep

Projekt je situován na západním konci ulice Plzeňská na Praze 5. Nachází ve v bezprostřední blízkosti Pražského okruhu. V těsné blízkosti se rovněž nachází přímá doprava MHD Hlušičkova, ze které je možné se dostat do centra Prahy 5 Anděl za 15 minut tramvají. Lokalita je rovněž blízko dostupná do občanské vybavenosti nacházející se v městské části Praha Řepy. Blízká je největší česká nemocnice Motol, která se nachází jen pár minut automobilem od projektu. V blízkosti je rovněž Golf Club Motol nebo nákupní centrum Zličín. Jedná se o velice praktickou lokalitu z pohledu dostupnosti infrastruktury a možnosti cestovat do centra Prahy za prací. Zároveň je však projekt z hlediska nákladů dostupný relativně široké skupině potenciálních nájemníků. V rámci našeho portfolia je tento projekt určený těm zákazníkům, kteří řeší především praktičnost a chtějí za svůj nájem dostat velkou plochu a vynikající dopravní dostupnost stále ještě v Praze.  

Terasy Plzeňská

Rezidence u Rokytky

Adresa: Hrdlořezská, Praha 9

Developer: Real-Treuhand Reality & Development

Rok kolaudace: 2021

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (srpen 2022): 6,59 %

Vlastněné jednotky: 2x 2KK, 2x podzemní parking, 2x sklep

Projekt, který se nachází v izolované zástavbě nedaleko ulice Českobrodská přibližně 300 metrů východně od obchodního domu Kaufland a Auto Jarov na křižovatkách Spojovací a Koněvova. Jedná se o bydlení v klidné čtvrti, která je autem dobře dostupná do centra Prahy a zároveň nedaleko městského okruhu.

Rezidence u Rokytky

Byty Limuzská

Adresa: Limuzská, Praha 10

Developer: ACL8

Rok kolaudace: 2021

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (srpen 2022): 10,07 %

Vlastněné  jednotky: 3x 2KK, 3x venkovní parking, 3x sklep

Projekt, který se nachází v izolované zástavbě nedaleko ulice Českobrodská přibližně 300 metrů východně od obchodního domu Kaufland a Auto Jarov na křižovatkách Spojovací a Koněvova. Jedná se o bydlení v klidné čtvrti, která je autem dobře dostupná do centra Prahy a zároveň nedaleko městského okruhu.

Byty Limuzská

Disclaimer

Toto právní upozornění je určeno výlučně osobám žijícím v České republice nebo přistupujícím k této internetové stránce z České republiky. Vstupem na tuto internetovou stránku stvrzujete, že jste takovou osobou a současně, že nejste americkou osobu (níže). V opačném případě opusťte prosím tuto stránku. Future X investment community Fund („Fond“) alternativní investiční fond podle lichtenštejnského práva v právní formě kolektivní fiduciární společnosti, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem FL-0002.629.556-2. Obhospodařovatelem Fondu je společnost CAIAC Fund Management AG Haus Atzig, společnost založená v právní formě akciové společnosti, se sídlem Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem FL-0002.227.513-0. Úřad pro dohled nad finančním trhem Lichtenštejnska FMA udělil společnosti CAIAC Fund Management AG povolení k zahájení obchodní činnosti dne 10. května 2007 a povolení ke správě alternativních investičních fondů dne 15. listopadu 2013 podle zákona o správcovských společnostech alternativních investičních fondů. Kontaktním místem a distributorem investic do Fondu v České republice je obchodník s cennými papíry, společnost CYRRUS a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3800, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno.

Nabízení investic do Fondu v České republice bylo České národní bance oznámeno dne 20. srpna 2020. Fond byl Českou národní bankou prohlášen za srovnatelný se speciálním fondem rozhodnutím ze dne 9. 2. 2021, č.j. 2021/011973/CNB/570. Tato internetová stránka je výhradně určena k poskytování informací o Fondu, jeho partnerech a produktech schválených pro trh v České republice. Žádná z informací obsažených na této internetové stránce není nabídkou na uzavření smlouvy, doporučením ani žádným druhem poradenství v oblasti finančních, investičních, právních či daňových záležitostí. Upozorňujeme, že informace o Fondu a případně jeho produktech obsažené na této internetové stránce jsou poskytovány pouze jako orientační a jedná se o obecný přehled produktů a služeb. Tyto informace nejsou úplné, mohou se postupem času měnit a mohou být bez upozornění kdykoliv aktualizované. Váš přístup k této internetové stránce se řídí platnými českými právními předpisy a právním upozorněním a všeobecnými podmínkami přístupu k této internetové stránce. Vstupem na naše internetové stránky potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte. Ve vašem vlastním zájmu doporučujeme, abyste si tyto podmínky pozorně přečetli a před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednili svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, své finanční zázemí a své investiční cíle.

Další novinky

Chcete více informací?