Oficiální název fondu Future X1.
30. Června 2023

Zpráva o činnosti fondu - Červen 2023

Vážení investoři a obchodní partneři,

dovolte mi, abych vás seznámil s nejnovějšími aktualitami v našem nemovitostním fondu Future X1. Za poslední čtyři měsíce jsme náš fond opravdu zásadně posunuli o úroveň výše. Byli jsme úspěšní jak v přílivu kapitálu, tak se nám podařilo najít pro tento nový ekvitní kapitál velmi zajímavé umístění. Z fondu, který začínal v polovině roku 2021, se pomalu stává hráč, který je velmi zajímavým obchodním partnerem pro významné developery. Cesta k současnému stavu nebyla jednoduchá a celý náš tým si jí musel poctivě odpracovat.

Uzavřené a rozpracované transakce našeho fondu v tuto chvíli dosahují objemu již přibližně 870 milionů korunčistě v nákupech bytů bez vybavení. A jejich celková valuace už pak dosahuje více než 920 milionů korun.

Novými akvizicemi v našem portfoliu budou byty ve třech projektech:

 • UBM Arcus Timber
 • UBM Astrid Garden
 • DOMOPLAN Na Mariánské cestě

Spolupráce se společností UBM pro nás v posledních dvou letech byla klíčová. Od této společnosti jsme nakoupili 16 bytů v první fázi projektu Arcus už záhy po vzniku našeho fondu. Tato pro nás mimořádně zajímavá transakce, kde jsme dosáhli průměrné nákupní ceny za přepočtený m2 plochy bytů pod 110 tisíc CZK vč. DPH, vrcholí toto léto. Právě v těchto dnech totiž dokončené byty přebíráme a očekáváme, že budou v našem vlastnictví do konce léta 2023. Pro výkonnost našeho fondu je to velmi zásadní, protože jen na nabytí těchto nemovitostí do našeho vlastnictví očekáváme zisk řádově 20 milionů korun, což se velmi pozitivně podepíše na hodnotě podílového listu našeho fondu záhy po právně účinném nabytí těchto jednotek naším fondem. Očekáváme, že jen closing tohoto dealu by měl přinést přibližně 4 % zhodnocení v srpnové a zářijové valuaci. Tyto jednotky budeme záhy připravovat k pronájmu a očekáváme, že na počátku roku 2024 by tyto jednotky měly být připraveny k pronájmu. Nájemní hodnota těchto bytů je řádově okolo 4,5 milionů korun ročně.

Se společností UBM jsme udělali dobrou zkušenost, když jsme od ní koupili i jednotky v projektu Neugraf na konci roku 2021 a začátku roku 2022. Projektem obdobných standardů vysoké kvality jako Neugraf je i Astrid Garden, který je od stejného developera. Nicméně domníváme se, že projekt Astrid Garden je umístěn na lepší adrese než Neugraf. Náš původní záměr bylo ucházet se o projekt Astrid Garden na vyšších cenách, než za které jsme pořizovali projekt Neugraf. Podařilo se nám však kombinací řady vyjednávání s developerem, pečlivým výběrem bytů a především rychlým rozhodováním, kdy jsme akvizici spojili s akvizicí Arcus Timber od stejného developera, dosáhnout naprosto vynikající pořizovací ceny pod 130 tisíc CZK na přepočtený m2 bytu, která je srovnatelná s našimi akvizičními náklady na byty v projektu Neugraf. Část Holešovic, kde se projekt nachází, je adresou s mimořádným potenciálem pro další rozvoj a my nepochybujeme o tom, že tuto čtvrť čeká velmi příznivý developerský rozvoj. V tomto projektu jsme koupili celkem 9x 3KK byt, 18 parkovacích stání a 9 sklepů v celkové hodnotě přibližně 166 milionů korun. Tyto byty by měly být dokončeny v září 2024 a my si od nich slibujeme nájemní výkon okolo 3,8 milionu korun. Po dokončení se bude jednat s největší pravděpodobností o nejkvalitnější byty v našem portfoliu z pohledu kombinace kvality a adresy. Tyto byty jsou primárně určeny k nájmu úspěšným lidem, kteří chtějí žít v centru města ve vysoké kvalitě.

Dalším projektem, který jsme od společnosti UBM pořídili, je projekt Arcus Timber. Jedná se o další fázi projektu Arcus, ve kterém aktuálně přebíráme 16 bytů. Dvě budovy postavené pod označením Timber jsou však zásadně odlišné od bytů, které jsme koupili v první fázi. Jedná se totiž o moderní typ dřevostavby v kombinaci s železnou konstrukcí. Díky tomu se bude jednat o stavbu s úplně jinou atmosférou, než jsou standardní stavby. Smrkové a modřínové dřevo použité na stavbu totiž má schopnost „dýchat“, čímž je celá stavba vhodná například pro alergiky s ideální vlhkostí vzduchu. Projekt je zároveň díky energetické soběstačnosti a materiálové stopě ekologický v ekonomickém slova smyslu, bez jakýchkoliv laciných aktivistických proklamací. Usiluje o certifikaci BREEAM Excellent, což je druhé nejvyšší hodnocení této agentury. Projekt je vybaven geotermálními vrty a tepelnými čerpadly země-voda, které budou sloužit pro vytápění, chlazení i TUV. Projekt je rovněž vybaven fotovoltaickými panely jako zdrojem elektrické energie. Dále ve všech bytech bude podlahové vytápění a systém smart home pro regulaci energetické spotřeby. Kromě toho se v projektu budou nacházet nadstandardní materiály, které vyhovují požadavkům náročných zákazníků. Celková akviziční cena projektu se podařila stlačit pod 140 tisíc CZK vč. DPH za přepočtený m2 plochy bytů. Vzhledem k tomu, že se jedná o technologicky a stavebně technicky nejzajímavější stavbu v našem portfoliu, tak to lze považovat za úspěch. Celá transakce je o to zajímavější, že náš fond kupuje všechny jednotky v celé budově a bude tak mít 100 % hlasů ve společenství vlastníků jednotek celé budovy. Za účelem vlastnictví celé této budovy jsme založili úplně novou společnost Future X Arcus. Přestože budeme vlastnit celou budovu, tak se po právní stránce bude jednat o vlastnictví jednotlivých jednotek, takže z pohledu likvidity jsme pořád v úrovni maximální likvidity. Hodnota celé transakce se pohybuje kolem 190 milionů korun a budova by měla být dokončena rovněž v září 2024. Nájemní výnos očekáváme v úrovni přibližně 5 milionů korun ročně.

Poslední transakcí, kterou finišujeme v posledních měsících, je akvizice celkem 20 bytů v projektu Na Mariánské cestě v Brandýse nad Labem od developerské skupiny DOMOPLAN. Brandýs nad Labem je z pohledu naší investiční strategie předměstím Prahy, ačkoliv se nachází za hranicí Hlavního města. Nicméně okres, ve kterém se nachází, se ostatně jmenuje Praha Východ. Na nejbližší metro v Praze Černý Most je to autem cca 15 minut. Do centra Prahy pak řádově 30-45 minut podle náročnosti dopravy. Každopádně tato lokalita je zajímavá pro všechny, kteří chtějí kvalitu, ale nechtějí za ní platit „pražské“ ceny. To platí i o projektu Na Mariánské cestě. Pořizovací náklady na tento projekt se nám podařilo dostat na úroveň pod 95 tisíc CZK za m2 přepočtené plochy bytů. Ovšem kvalita projektu je zcela odpovídající pražským standardům srovnatelná s první fází projektu Arcus nebo jiného našeho projektu Nové Modřany. Ovšem s tím rozdílem, že akvizici tohoto projektu platíme výrazně nižší cenu. Projekt Na Mariánské cestě je navíc z pohledu architektury velmi nadstandardním počinem a technické standardy samotného projektu jsou velmi slušné i na pražské poměry. Celková hodnota pořizovaných jednotek je přibližně 160 milionů korun.  Nájemní výnos z jednotek očekáváme v úrovni 5,3 milionu korun ročně a jednotky bychom měli nabýt do našeho vlastnictví v průběhu prvního kvartálu roku 2025.

Námi již vlastněné bytové jednotky jsou aktuálně ze 100 % obsazené. V tuto chvíli není obsazená jediná jednotka, a to je nebytový prostor v projektu Neugraf o velikosti cca 200 m2. Důležité pro vývoj našeho fondu bude rovněž to, že budeme přebírat projekt Nové Modřany na podzim letošního roku, kde jsme zakoupili celkem 13 bytů s příslušenstvím. V tomto případě očekáváme zisk z valuace při nabytí těchto jednotek. Řádově v úrovni 5 milionů korun. Tento valuační zisk bude rozprostřen zejména do měsíců říjen až prosinec.

Na konci letošního roku tak bude v našem vlastnictví 41 dokončených zkolaudovaných bytů připravených k pronájmu nebo již pronajatých. Díky tomu očekáváme zásadní nárůst nájemního výnosu v příštím roce. Zatímco v letošním roce očekáváme řádově 5 milionů korun čistých nájemních výnosů, tak v roce 2024 to bude řádově 13,5 milionu korun. Na konci roku 2024 bychom pak měli mít k dispozici již 65 bytů a v polovině roku 2025 pak 85 bytů. Nájemní výnosy ze všech těchto jednotek by pak měly být přibližně 27,3 milionu korun v dnešních nájemních cenách. Na toto tempo nájemního výnosu bychom měli najet přibližně v polovině roku 2025.

Stále o našem fondu platí, že nevyužívá žádné dluhové financování. Naše regulace nám umožňuje využívat dluhové financování do 50 % hodnoty aktiv, ovšem o využití této možnosti budeme uvažovat teprve až v momentě, kdy fakticky dojde k významnému snížení úrokových sazeb. Aktuálně náš fond drží velmi významnou část svých aktiv (aktuálně přes 200 mil CZK) v hotovosti, která ovšem bude použita pro doplatek kupních cen projektů Arcus a Nové Modřany. Do doby, než dojde k úhradě kupní ceny těchto dvou projektů v letošním roce, je tento kapitál zhodnocován přibližně v pásmu 6-6,5 % p.a., což při současných nákladech na správu našeho fondu okolo 2,5 % p.a., je pozitivní přínos pro vývoj hodnoty našeho podílového listu. Likvidita našeho fondu, kromě závazku 10 % fondového kapitálu držet v hotovosti, je navíc posílena i tím, že naše portfolio je dobře fragmentované na malé části. Nejhodnotnější jednotky v našem portfoliu mají tržní cenu řádově 15 milionů korun. Rychlost prodeje takových jednotek je mnohem vyšší, než kdybychom prodávali například komerční nemovitost o hodnotě 500 milionů korun. Z našich zkušeností v roli ekonomických poradců velmi dobře víme, že transakce s komerčními nemovitostmi od určité velikosti zaberou řádově 6-18 měsíců podle náročnosti a velikosti transakce. U transakcí nad 1 mld. CZK se bavíme prakticky vždy minimálně o ročním jednání. V tomto směru má tedy náš fond výhodu, že v případě potřeby je schopen velmi rychle přeměnit na hotovost svůj nemovitostní majetek.

Celkově hodnotíme situaci na trhu nových bytů tak, že aktuální doba je velmi dobrou příležitostí k nákupu. Čehož jsme ostatně bohatě využili. Zároveň se ale ukazuje, že naše předchozí nákupy, které jsme realizovali v roce 2021, 2022 a na počátku roku 2023 obstojí i v současné situaci. Důvodů, proč hodnota našeho majetku neklesá, je více. Stojí za to si je vyjmenovat všechny.

1.     Nakupovali jsme za dobré ceny

Nenaskočili jsme na extrémní cenové hladiny, kde byly ceny nových bytů před zvýšením úrokových sazeb. Prakticky u všech transakcí se nám podařilo vyjednat nezanedbatelné slevy z nabídkových cen. A to dokonce i v roce 2021, kdy realitní trh byl na svém poptávkovém vrcholu.

2.     Vsadili jsme převážně na byty obvykle nefinancované hypotékami

Logicky nejvíce pod tlakem jsou ty byty a projekty, které závisely na hypotečním financování. Projekty a byty, na které jsme vsadili my ve Future X1, jsou převážně jednotky, které nejsou dominantně financované hypotékami. Tato charakteristika platí pro novostavby v Praze z velké části. Pražský byt, a to my říkáme opakovaně, je investiční komoditou velmi dobře vnímanou jako uchovatel hodnoty. Lidé z celé ČR jsou ochotni volné finanční prostředky investovat do nákupu bytu v Praze, protože to považují za bezpečnou investici. Často tito kupci své investice minimálně pákují pomocí úvěru, protože nechtějí příliš riskovat. Proto tento typ bytů v kombinaci Praha + novostavba je obecně velmi rezistentní vůči poklesu. Z velké části z důvodu, že nových bytů v Praze je stále akutní nedostatek.

3.     Developeři odložili start nových projektů

Developeři bytových projektů v Praze se velmi bojí zejména kombinace drahého financování a horší dostupnosti financování zákazníků. Proto se velká část z nich rozhodla své projekty nezahájit v roce 2022 a 2023. To vede k tomu, že je na trhu méně bytů, které lze koupit v následujících dvou letech. Cena je výsledkem střetu nabídky a poptávky. Je nezpochybnitelné, že poptávka po bytech obecně poklesla vlivem nedostupných hypoték. Ale zároveň je stejně nezpochybnitelné, že klesla i nabídka bytů.

4.     Byli jsme opatrní s valuacemi v předchozích letech

Moc dobře si uvědomujeme, že valuace našeho majetku je jen orientační číslo, které je ovšem důležité z pohledu vypořádání hodnoty podílových listů pro vstup do a výstup z našeho fondu. A je to zejména číslo, které si musíme být schopní tržně obhájit. Naše filosofie je postavená na tom, že v kterýkoliv okamžik musíme být schopni úspěšně prodat námi vlastněné jednotky za cenu, za kterou jsou v hodnotě našeho podílového listu valuovány. Počítáme s tím, že jednotky budou jednoho dne prodány a chceme vůči investorům být féroví a transparentní. Proto průběžně zveřejňujeme hodnoty valuace jednotlivých jednotek.

5.     Praha je kategorie sama o sobě v ČR

Nechceme, aby to znělo arogantně, ale pražské nemovitosti představují jedinou AAA lokalitu v ČR. Je to dáno obrovským náskokem v infrastruktuře, cca 3,5násobnou velikostí druhého největšího města v ČR a obrovským mezinárodním přesahem. Praha je v řadě kategorií nemovitostí obdobně kvalitní investiční lokalitou, než je Vídeň či Berlín. Ve srovnání s těmito městy má dokonce Praha několik lépe fungujících odvětví. Nepochybně je v Praze silnější turismus ale i některá další odvětví byznysu. Praha je výspou mnoha zahraničních společností, které u nás mají významné pobočky, ze kterých řídí své byznysové aktivity ve střední i východní Evropě. Praha generuje asi 60 % HDP Vídně, ale musíme si uvědomit, že ve Vídni žije 2,9 milionu lidí. Tedy výrazně více než dvojnásobek Prahy. Ve srovnání s Berlínem je Praha na 40 % HDP, ale má přibližně třetinovou populaci. Takže srovnání s těmito městy je opravdu na místě. Což se ale nedá příliš říct o zbytku ČR, který v tomto směru je trhem s horší likviditou, daleko menší nabídkou i poptávkou po novostavbách a obecně trhem spojeným s větším rizikem poklesu nemovitostí, než je Praha. I v Praze se nepochybně nacházejí rizikové rezidenční nemovitosti, ovšem do této kategorie spadají zejména byty v panelových domech. A i tyto nemovitosti jsou výrazně menším problémem než panelové domy v ostatních městech, protože v případě Prahy platí, že hodnota pozemků pod těmito budovami má výrazně vyšší hodnotu. My se v našem fondu zaměřujeme aktuálně čistě na Prahu a její bezprostřední okolí. Je to právě z důvodu, že chceme podstupovat minimální riziko poklesu hodnoty našeho portfolia. Pokud bude naše investiční strategie rozšířena o další lokality, tak mnohem spíše budeme investovat na dalších kvalitních trzích v zahraničí, jako jsou Německo, Švýcarsko nebo Rakousko, než na jiných lokalitách v ČR.

Jaký očekáváme další vývoj bytového trhu v ČR? Aktuálně nejvíce trpí ti, kdo se snaží prodat své starší a méně kvalitní zboží na sekundárním trhu. V hierarchii realitního trhu jsou na tom tito vlastníci nemovitostí nejhůř. Jejich situace se příliš rychle nezačne zlepšovat, protože oživení dluhové poptávky, které dříve či později přijde, se u nich projeví jako úplně poslední. Racionální lidé budou ochotní spíše se zadlužovat ve prospěch novostaveb než starších bytů. Cenové nůžky mezi starými byty a novými se budou nadále rozevírat. Stejně tak nečekejme žádné rychlé oživení na trhu se staršími rodinnými domy. Samozřejmě Praha v tomto směru bude vždycky specifická kvůli obrovskému nedostatku stavebních pozemků. Nicméně obecně lze čekat nárůst poptávky ze strany zejména středně příjmového obyvatelstva, které si nyní hypotéky dovolit nemůže. Developeři si zase nemohou dovolit příliš zlevňovat. Jejich realizační náklady jsou vysoké a potřebují zahojit slabé dva roky 2022 a 2023, kdy jim extrémně narostly finanční náklady a realizační náklady na samotnou stavbu také nezanedbatelně stouply.

Často se setkáváme s argumentem, že u nás jsou byty příliš drahé ve vztahu k příjmu obyvatel. Komoditní náklady na realizaci a použité materiály jsou víceméně stejně drahé ve Švýcarsku, v Německu, Rakousku, Česku nebo třeba Slovensku. Čistý příjem obyvatel těchto zemí, navíc v různých regionech, je však značně odlišný. V případě ČR se náklady na výrobu proti např. Švýcarsku liší cenou lidské práce a cenou stavebního pozemku. Ostatní věci jsou velmi podobné. A přesto ve Švýcarsku byty začínají na cca 10 tisíci CHF a končí u 20 tisíc CHF za m2, zatímco v ČR jsme v průměru na méně než polovině. A přesto je pro typického Švýcara jeho byt v novostavbě levnější k jeho příjmům než pro typického Čecha. Navíc v těch lepších lokalitách je zvykem balónové financování, kdy dlužník platí jen úroky při LTV kolem 60 %. To posouvá dostupnost na úplně jinou úroveň proti nám. Ovšem vypovídající je to často zcela minimálně. Každý trh má svá specifika, silné i slabé stránky, a hlavně určité mikro trendy spojené se specifiky lokálního financování a řadou dalších externalit.

Situace v ČR je taková, že:

 • Stále se staví velmi málo vzhledem k demografickému vývoji
 • Stále máme nevhodně řešené územní plánování a povolovací řízení staveb
 • Řada developerských projektů má odložený začátek výstavby
 • Developeři jsou pod tlakem svých finančních partnerů, aby nesnižovali ceny
 • Developeři jsou pod tlakem svých generálních dodavatelů, aby nesnižovali ceny
 • Na trhu je velké množství nemovitostí ze sekundárního trhu, které obtížně hledají svého kupce – zejména pokud jde o velmi staré byty
 • Výrazně vyrostla poptávka po nájemním bydlení vzhledem k nedostupnosti jeho pořízení
 • Existuje silný tlak na hospodárnost provozních nákladů, což je další z faktorů, který handicapuje starší byty
 • Roste poptávka po bytech na předměstích, které jsou cenově dostupnější než velká města. Zejména pak předměstí Prahy.

Z výše uvedených důvodů jsme s kolegy jsme pevně přesvědčeni, že nás propad cen novostaveb nečeká. Jediné, co sledujeme, je propad nabídkových cen novostaveb u projektů, které se nikdy dobře neprodávali. Tak například jeden pražský developer z Prahy 7 prodával své byty za částky okolo 200 tisíc CZK za m2, ovšem vůbec se mu nedařilo tyto byty za takto vysoké ceny prodávat. U takových projektů snížení cen je logickým vyústěním. Pravda je, že v době, kdy realitní trh byl nadopován levnými sazbami a akutním nedostatkem výstavby, tak bylo možné občas zahlédnout zcela iracionální transakce, kdy někteří klienti zaplatili anomální ceny.

Děkuji vám jménem celého našeho týmu za přízeň.

Ondřej Záruba

Investiční manažer fondu Future X1

Přehled nemovitostního portfolia

Souhrnné analytické informace o portfoliu

Analytické informace o jednotkách

Základní informace o projektech a lokalitách

Braník Residences

Adresa: Nad lomem, Praha 4 Braník

Developer: Property & Invest Praha s.r.o.

Rok kolaudace: 2021

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (červen 2023): 2,29 %

Vlastněné jednotky: 2x 2KK + 2x podzemní parking + 2x sklep

Projekt je situován ve vilové čtvrti nedaleko vyhlídky Dobeška v blízkosti Vltavy. Projekt navzdory soukromí, které poskytuje, má dobrou dopravní dostupnost autem i MHD. V jeho okolí se nacházejí Žluté lázně a Plavecký stadion Podolí.

Braník Residences

Neugraf

Adresa: Grafická, Praha 5

Developer: Grafická 1 s.r.o. (Crestyl+UBM)

Rok kolaudace: 2021

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (červen 2023): 6,22 %

Vlastněné jednotky: 3x 3KK + 3x podzemní parking + 3x sklep + 1x komerční prostor

Developerský projekt se nachází v blízkosti parku Sacré Coeur a obchodního centra Nový Smíchov. Od frekventované komunikace Plzeňská ho dělí moderní kancelářská budova Smíchoff. Neugraf je projektem, který ocení zejména ti obyvatelé, kteří chtějí žít v centru Prahy na dosah svého zaměstnání a kulturních příležitostí, které centrum nabízí. Projekt je vyhotoven ve velmi nadstandardním technickém provedení a nabízí obyvatelům jako významnou přidanou hodnotu krásný výhled na centrum Prahy. Projekt má vlastní recepci, wellness, společný dvůr pro obyvatele domu, střešní zelenou terasu a kavárnu.

Neugraf

Arcus City

Adresa: Poncarova, Praha 5

Developer: UBM Stodůlky 1 s.r.o. (UBM)

Rok kolaudace: 2023

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (červen 2023): 16,08 %

Jednotky pod SOSBK: 11x 2KK, 5x 3KK + 10x podzemní parking, 3x venkovní parking + 16x sklep

Významný urbanistický projekt nové čtvrti Arcus City se nachází v blízkosti stanice metra Stodůlky a má tedy vynikající dopravní dostupnost MHD. Projekt je určen primárně těm obyvatelům, kteří chtějí žít sice v Praze, ale zároveň preferují klid. Je tedy daleko více vhodný jako projekt například pro rodiny s dětmi ve srovnání s projektem Neugraf, který ocení spíše lidé bez dětí. I v tomto případě bude projekt vyhotoven ve velmi solidních standardech technického provedení. Vzhledem k tomu, že jsme v tomto projektu koupili 16 bytů a že byty budou dokončeny až v roce 2023, tak se nám podařilo dosáhnout velmi příznivé průměrné kupní ceny za m2 v úrovni 108 926 Kč. Očekáváme velmi výrazný nárůst hodnoty těchto bytů bezprostředně po kolaudaci, která bude v druhé polovině roku 2023.

Arcus City

Terasy Plzeňská

Adresa: Plzeňská, Praha 5

Developer: Real Estate Invest Development, s.r.o. (UNISTAV CONSTRUCTION)

Rok kolaudace: duben 2022

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (červen 2023): 2,82 %

Vlastněné jednotky: 1x 3KK, 1x 3KK atelier, 1x podzemní parking, 2x venkovní parking, 3x sklep

Projekt je situován na západním konci ulice Plzeňská na Praze 5. Nachází ve v bezprostřední blízkosti Pražského okruhu. V těsné blízkosti se rovněž nachází přímá doprava MHD Hlušičkova, ze které je možné se dostat do centra Prahy 5 Anděl za 15 minut tramvají. Lokalita je rovněž blízko dostupná do občanské vybavenosti nacházející se v městské části Praha Řepy. Blízká je největší česká nemocnice Motol, která se nachází jen pár minut automobilem od projektu. V blízkosti je rovněž Golf Club Motol nebo nákupní centrum Zličín. Jedná se o velice praktickou lokalitu z pohledu dostupnosti infrastruktury a možnosti cestovat do centra Prahy za prací. Zároveň je však projekt z hlediska nákladů dostupný relativně široké skupině potenciálních nájemníků. V rámci našeho portfolia je tento projekt určený těm zákazníkům, kteří řeší především praktičnost a chtějí za svůj nájem dostat velkou plochu a vynikající dopravní dostupnost stále ještě v Praze.  

Terasy Plzeňská

Rezidence u Rokytky

Adresa: Hrdlořezská, Praha 9

Developer: Real-Treuhand Reality & Development

Rok kolaudace: 2021

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (červen 2023): 2,06 %

Vlastněné jednotky: 2x 2KK, 2x podzemní parking, 2x sklep

Projekt, který se nachází v izolované zástavbě nedaleko ulice Českobrodská přibližně 300 metrů východně od obchodního domu Kaufland a Auto Jarov na křižovatkách Spojovací a Koněvova. Jedná se o bydlení v klidné čtvrti, která je autem dobře dostupná do centra Prahy a zároveň nedaleko městského okruhu.

Rezidence u Rokytky

Byty Limuzská

Adresa: Limuzská, Praha 10

Developer: ACL8

Rok kolaudace: 2021

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (červen 2023): 3,17 %

Vlastněné  jednotky: 3x 2KK, 3x venkovní parking, 3x sklep

Projekt, který se nachází v izolované zástavbě nedaleko ulice Českobrodská přibližně 300 metrů východně od obchodního domu Kaufland a Auto Jarov na křižovatkách Spojovací a Koněvova. Jedná se o bydlení v klidné čtvrti, která je autem dobře dostupná do centra Prahy a zároveň nedaleko městského okruhu.

Byty Limuzská

NOVÉ MODŘANY

Adresa: Zlochova, Praha 4

Developer: Linkin Invest

Rok kolaudace: 2023

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (červen 2023): 11,54 %

Jednotky pod SoSBK: 1x3KK, 4x1KK, 8x2KK, 20x podzemní parking, 13x sklepní kóje

Projekt, který se nachází v urbanisticky rozvíjející se pražské městské čtvrti Modřany, s výbornou dopravní dostupností do centra města a občanskou vybaveností. Jedná se o bydlení v klidné čtvrti, která je vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak mladé páry. U projektu se čeká růst jeho hodnoty v závislosti na dokončení plánované trasy metra D.

Nové Modřany

ASTRID GARDEN

Adresa: U Průhonu, Praha 7 - Holešovice

Developer: UBM Development

Rok kolaudace: 2024

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (červen 2023): 17,88 %

Jednotky pod SoSBK: 9x 3KK, 9x sklep, 18x podzemní parkovací stání

Projekt, který se nachází v rychle se rozvíjející pražské čtvrti Holešovice. Část Holešovic, kde se projekt nachází, je adresou s mimořádným potenciálem pro další rozvoj a my nepochybujeme o tom, že tuto čtvrť čeká velmi příznivý developerský rozvoj. Po dokončení se bude jednat s největší pravděpodobností o nejkvalitnější byty v našem portfoliu z pohledu kombinace kvality a adresy. Tyto byty jsou primárně určeny k nájmu úspěšným lidem, kteří chtějí žít v centru města ve vysoké kvalitě.

Astrid Garden

ARCUS TIMBER

Adresa: Poncarova, Praha 5

Developer: UBM Development

Rok kolaudace: 2024

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (červen 2023): 20,70 %

Jednotky v rezervaci: 3x 1KK, 1x 2KK , 8x 3KK, 3x 4KK, 18x podzemní parking, 15x sklep

Další etapa výstavby významného urbanistického projektu Arcus City, který se nachází v blízkosti stanice metra Stodůlky a má tedy vynikající dopravní dostupnost MHD. Projekt je určen primárně těm obyvatelům, kteří chtějí žít sice v Praze, ale zároveň preferují klid. Dvě budovy postavené pod názvem Timber jsou však zásadně odlišné od bytů, které jsme koupili v první fázi. Jedná se totiž o moderní typ dřevostavby v kombinaci s železnou konstrukcí. Díky tomu se bude jednat o stavbu s úplně jinou atmosférou, než jsou standardní stavby. Smrkové a modřínové dřevo použité na stavbu totiž má schopnost „dýchat“, čímž je celá stavba vhodná například pro alergiky s ideální vlhkostí vzduchu. Projekt je zároveň díky energetické soběstačnosti a materiálové stopě ekologický v ekonomickém slova smyslu, bez jakýchkoliv laciných aktivistických proklamací. Usiluje o certifikaci BREEAM Excellent, což je druhé nejvyšší hodnocení této agentury. Projekt je vybaven geotermálními vrty a tepelnými čerpadly země-voda, které budou sloužit pro vytápění, chlazení i TUV. Projekt je rovněž vybaven fotovoltaickými panely jako zdrojem elektrické energie.

Arcus TIMBER

MARIÁNSKÁ CESTA

Adresa: Brandýs nad Labem

Developer: DOMOPLAN

Rok kolaudace: 2025

Váha v nemovitostním portfoliu fondu (červen 2023): 17,23 %

Jednotky v rezervaci: 13x 2KK, 7x 3KK, 20x sklep, 20x podzemní parking

Brandýs nad Labem je z pohledu naší investiční strategie předměstím Prahy, ačkoliv se nachází za hranicí Hlavního města. Nicméně okres, ve kterém se nachází, se ostatně jmenuje Praha Východ. Na nejbližší metro v Praze Černý Most je to autem cca 15 minut. Do centra Prahy pak řádově 30-45 minut podle náročnosti dopravy. Každopádně tato lokalita je zajímavá pro všechny, kteří chtějí kvalitu, ale nechtějí za ní platit „pražské“ ceny. Projekt Na Mariánské cestě je navíc z pohledu architektury velmi nadstandardním počinem a technické standardy samotného projektu jsou velmi slušné i na pražské poměry.

Mariánská cesta

Disclaimer

Toto právní upozornění je určeno výlučně osobám žijícím v České republice nebo přistupujícím k této internetové stránce z České republiky. Vstupem na tuto internetovou stránku stvrzujete, že jste takovou osobou a současně, že nejste americkou osobu (níže). V opačném případě opusťte prosím tuto stránku. Future X investment community Fund („Fond“) alternativní investiční fond podle lichtenštejnského práva v právní formě kolektivní fiduciární společnosti, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem FL-0002.629.556-2. Obhospodařovatelem Fondu je společnost CAIAC Fund Management AG Haus Atzig, společnost založená v právní formě akciové společnosti, se sídlem Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem FL-0002.227.513-0. Úřad pro dohled nad finančním trhem Lichtenštejnska FMA udělil společnosti CAIAC Fund Management AG povolení k zahájení obchodní činnosti dne 10. května 2007 a povolení ke správě alternativních investičních fondů dne 15. listopadu 2013 podle zákona o správcovských společnostech alternativních investičních fondů. Kontaktními místy a distributory investic do Fondu v České republice jsou obchodníci s cennými papíry společnost CYRRUS a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3800, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, a společnost Conseq Investment Management, a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B7153, se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, 110 05.

Nabízení investic do Fondu v České republice bylo České národní bance oznámeno dne 20. srpna 2020. Fond byl Českou národní bankou prohlášen za srovnatelný se speciálním fondem rozhodnutím ze dne 9. 2. 2021, č.j. 2021/011973/CNB/570. Tato internetová stránka je výhradně určena k poskytování informací o Fondu, jeho partnerech a produktech schválených pro trh v České republice. Žádná z informací obsažených na této internetové stránce není nabídkou na uzavření smlouvy, doporučením ani žádným druhem poradenství v oblasti finančních, investičních, právních či daňových záležitostí. Upozorňujeme, že informace o Fondu a případně jeho produktech obsažené na této internetové stránce jsou poskytovány pouze jako orientační a jedná se o obecný přehled produktů a služeb. Tyto informace nejsou úplné, mohou se postupem času měnit a mohou být bez upozornění kdykoliv aktualizované. Váš přístup k této internetové stránce se řídí platnými českými právními předpisy a právním upozorněním a všeobecnými podmínkami přístupu k této internetové stránce. Vstupem na naše internetové stránky potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte. Ve vašem vlastním zájmu doporučujeme, abyste si tyto podmínky pozorně přečetli a před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednili svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, své finanční zázemí a své investiční cíle.

Další novinky

Chcete více informací?